Жирэмсэн үед хөл хүндрэх, венийн судсыг хэрхэн арилгах вэ?

Жирэмсэн үед хөл хүндрэх, венийн судсыг хэрхэн арилгах вэ?

Жирэмсэн үед хөл хүндрэх, венийн судас үүсэх шалтгааныг ойлгох Жирэмсэн үед венийн судас, хүнд хөлийг ойлгох Варикозын судлууд, хөл хүндрэх нь жирэмсэн үед цусны эргэлтийн эмгэг юм. Судлууд өргөсөж, хөл хүндрэх нь ихэвчлэн дааврын үйлдвэрлэл, цусны хэмжээ ихэссэнтэй холбоотой байдаг. Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахгүй бол эдгээр нөхцөл байдал улам дордох болно. Жирэмсэн үед хөл…